Konkurs Poznaj Nano


Wstęp


Współczesne badania i odkrycia w skali nano mają wpływ nie tylko na środowisko naukowe, ale również na życie codzienne każdego z Nas. To właśnie rozwojowi nanoinżynierii zawdzięczamy narodziny nowej generacji urządzeń przenośnych, z których korzystamy na każdym kroku (telefony komórkowe, laptopy itp.). Dzięki ogromnemu postępowi nauki i techniki, jesteśmy w stanie zmieścić miliony tranzystorów na obszarze jednego milimetra kwadratowego i dzięki temu zminiaturyzować urządzenia elektroniczne. Powstanie ultra-szybkich procesorów, wydajna i bezpieczna transmisja danych na duże odległości, postęp w zakresie biologii farmacji oraz medycyny, obrazowanie i zrozumienie wielu procesów chemicznych, to tylko nieliczne przykłady wykorzystania nanoinżynierii w praktyce. Jest to tematyka niezwykle fascynująca, ale i wymagająca dlatego też powinna być przybliżana szerszemu gronu odbiorców i popularyzowana szczególnie wśród ludzi młodych. To właśnie idea naszego konkursu.


Cel Konkursu


Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy na temat szeroko pojętej nanoinżynierii. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych klas matematyczno-fizycznych oraz pokrewnych. Głównym celem realizowanego projektu jest zwiększenie zainteresowania uczniów dziedzinami nauk związanymi z badaniem świata w skali rozmiarów kilka tysięcy mniejszych od grubości ludzkiego włosa. Organizatorem Konkursu jest Politechnika Wrocławska we współpracy z Laboratorium Optycznej Spektroskopii Nanostruktur działającym w Katedrze Fizyki Doświadczalnej, Wydziału Podstawowych Problemów Techniki oraz studenci kierunku Fizyka Techniczna o specjalności Nanoinżynieria.


Tematyka Konkursu


Zakres konkursu obejmuje tematy związane z nanoinżynierią ze szczególnym uwzględnieniem podstaw fizyki omawianego zagadnienia.

 • Skale, jednostki oraz stałe fizyczne związane z nano-światem,
 • Fala elektromagnetyczna, polaryzacja światła, dyfrakcja i interferencja,
 • Dualizm korpuskularno-falowy,
 • Zjawisko fotoelektryczne,
 • Zastosowania i włałciwołci półprzewodników,
 • Właściwości elektryczne ciał stałych,
 • Niezwykłe właściwości nanostruktur,
 • Wytwarzanie nanostruktur,
 • Zastosowania nanostruktur,
 • Złącze p-n,
 • Tranzystor,
 • Fotodioda,
 • Podstawy działania lasera.
 • Metody pomiarowe nanostruktur półprzewodnikowych
 • Nieskończona studnia potencjału