Konkurs Poznaj Nano


Etap I


Podczas pierwszej części konkursu uczestnik ma za zadanie rozwiązać przygotowany przez komisję test zawierający zestaw pytań zamkniętych oraz otwartych. Rozwiązany test wraz z formularzem zgłoszeniowym należy nadesłać w formie załącznika w terminie do: 15-11-2017 (włącznie) w wiadomości e-mail o tytule:

Poznaj NANO.Konkurs_wiedzy_o_Nanoinżynierii_Imię_Nazwisko_Szkoła

na adres:

poznajnano@gmail.com

Etap II


Etap II odbędzie się na Politechnice Wrocławskiej, dokładna lista zakwalifikowanych osób, czas i miejsce konkursu podane będzie na stronie internetowej. Podczas drugiego etapu, uczniowie którzy osiągnęli najlepsze wyniki, będą rozwiązywać test zawierający tak jak poprzednio pytania zamknięte i otwarte, jednak o wyższym poziomie trudności. Z dwudziestu osób zakwalifikowanych do etapu II wyłonionych zostanie ośmiu najlepszych uczestników, którzy przejdą do finalnego etapu III.


Etap III


Etap III odbędzie się tego samego dnia co Etap II, po przerwie na poczęstunek. Ten etap polegać będzie na dyskusji krótkich zagadnień i odpowiedzi na pytania przed komisją. Lista zagadnień opublikowana zostanie z wyprzedzeniem na stronie internetowej konkursu. Na odpowiedź uczestnicy będą mieli 10 minut. Po przerwie ogłoszone zostaną wyniki finału oraz nastąpi uroczyste rozdanie nagród. Wszyscy uczestnicy etapu finałowego zostaną wynagrodzeni - dla laureatów przygotowane są e-booki KINDLE.


Etap I Etap II, Etap III
1 października 2017 r. - opublikowanie zakresu tematycznego
8 października 2017 r. - opublikowanie testu
15 listopada 2017 r. - ostatni dzień nadsyłania rozwiązań
17 listopada 2017 r. - publikacja wyników etapu I
1 grudnia 2017 r. - półfinał i finał konkursu,
który odbędzie się na Politechnice Wrocławskiej


Nagrody


  • Dyplom uczestnictwa, a dla najlepszych uczestników dyplom laureata konkursu
  • Nagrody rzeczowe: upominki od Politechniki Wrocławskiej
  • Nagrody książkowe
  • E-booki KINDLE
  • Wycieczka po Laboratorium Optycznej Spektroskopii Nanostruktur Politechniki Wrocławskiej
  • Całodniowa wycieczka do laboratorium jednej z polskich firm zajmujących się wysokimi technologiami